FAQ – Vanliga frågor

Högstadieelever

FAQVad ska jag läsa för program på gymnasiet?
Det finns två vägar att gå på gymnasiet:

  1. Ett högskoleförberedande program; som till exempel ekonomi-, samhällsvetenskaps- eller naturvetenskapsprogrammet. Eller…
  2. Ett yrkesprogram; som VVS- och fastighetsprogrammet, el- och energiprogrammet eller hantverksprogrammet till exempel.

Kan jag få grundläggande högskolebehörighet?
Ja, på de högskoleförberedande programmen får du det. Du har även rätt att inom yrkesprogrammen läsa så att du får den grundläggande högskolebehörigheten. Det gör du genom att läsa 200 poäng svenska och 100 poäng engelska utöver den ordinarie kursplanen. Detta är en möjlighet som alla skolor måste erbjuda.

Vad kan jag bli med en gymnasieutbildning från VVS- och fastighetsprogrammet?
Inom VVS- och fastighetsprogrammet finns det fyra olika inriktningar:

  • Fastighet,
  • Kyl- och värmepumpsteknik,
  • Ventilationsteknik och
  • VVS.

Dessutom finns det möjlighet till olika val inom varje inriktning. För VVS finns det tre olika val; VVS-montör, isoleringsmontör och industrirörmontör.

Vad innebär egentligen en lärlingsutbildning?
Lärlingsutbildning finns i dag både inom gymnasieskolan och efter gymnasiet.
På gymnasienivå innebär det att du har mer APL – arbetsplatslärande – än om du går hela utbildningen på skolan. Varje skola väljer själva hur mycket APL som ingår i utbildningen så det kan skilja från skola till skola.

Inom VVS-branschen är du lärling, ”anställd under utbildning”, efter gymnasieskolan under cirka två år. Efter din lärlingsperiod avlägger du ett gesällprov och får sedan din yrkesexamen. Här är det viktigt att det företag du arbetar på efter gymnasiet är anslutet till VVS-avtalet.

Hur ser behovet av nyutbildade inom VVS ut?
Det kommer alltid att finnas ett behov av utbildad arbetskraft inom VVS-branschen.
Behovet varierar år från år och i genomsnitt anställs cirka 700 nyutbildade per år.

Gymnasieelever

Vad finns det för möjligheter om jag vill plugga efter gymnasiet?
Det finns både högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet som kan erbjuda utbildningar som branschen efterfrågar, däribland IUC i Katrineholm.

Kan jag gå direkt ut i arbetslivet?
Om du går VVS- och fastighetsprogrammet kan du gå ut i arbetslivet direkt efter gymnasieskolan. Du blir då ”anställd under utbildning” i två år och avlägger därefter ett branschprov. Det är viktigt att företaget du då arbetar för är anslutet till VVS-avtalet.

Vad behöver jag för behörighet för att fortsätta plugga?
Behörigheten varierar, så du behöver själv undersöka vilka krav som ställs för just den utbildning du tänker dig. Grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier har du dock rätt att få under gymnasieutbildningen. Ett minimikrav är att du läst in de grundläggande högskoleförberedande kurserna.

Hur långa är utbildningarna efter gymnasiet?
Längden är olika beroende på vilken utbildning du går, det varierar normalt mellan två och fyra år.
YH-utbildningar brukar ligga på cirka två år, medan högskoleutbildningarna är något längre.

Vad är arbetsgivarna ute efter?
Det finns ett stort behov av tekniker och ingenjörer.

Yrkeshögskoleutbildning

Hur ser arbetsmarknaden ut när jag är klar?
Arbetsmarknaden ser mycket positiv ut för dig som går YH-utbildning riktad mot VVS-branschen. De flesta får jobb efter utbildningen och flertalet har även jobb innan de gått klart utbildningen.

Vad är arbetsgivarna ute efter?
Det finns ett stort behov av tekniker och ingenjörer.

Kan jag tillgodoräkna mig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om jag senare vill läsa på högskolan?
Du kan inte per automatik tillgodoräkna dig poäng från en YH-utbildning om du senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om du kan tillgodoräkna dig YH-studierna och i så fall hur mycket av dem. YH-studierna är inte ”kopplade” till högskolepoäng.