Alarmerande om yrkesprogrammen

 In Nyheter

Bara dagar efter att yrkes-SM 2016 avslutats kom Skolinspektionens rapport om situationen på gymnasieskolornas yrkesprogram. Det är bister läsning. Lärarbrist, skolk och kaosartade lektioner är vanligt förekommande. Och bland de program där det är värst finns El- och energiprogrammet. Nu säger Installatörsföretagens chef för Kompetens och Utbildning, Jens Albrektsson, att det är just det här som ETG motverkar.

Image of an empty classroom

Skolinspektionen har fastställt att eleverna har mycket dåligt stöd av lärare vid en fjärdedel av lektionerna . Värst är det på el- och energiprogrammen och på vård- och omsorg.

Enligt rapporten vet inte eleverna vad de ska arbeta med, de får ingen ro till studier och är ofta frånvarande. Rapporten visar också att eleverna använder sina datorer till privata aktiviteter istället för till skolarbete.

Gymnasieminister Aida Hadzialic anser att det är hennes företrädares fel att det blivit så här:

– Rapporten är alarmerande, säger hon.

Hon hävdar att det ”fokus på nedmontering av yrkesprogrammen” som tidigare regering hade, har fått effekt.

Jens Albrektsson är besviken över den situation som rapporten beskriver, men inte förvånad.

– Vi vet att det ser ut så här. Och vi arbetar för något bättre varenda dag. ETG (Elteknikbranschens gymnasium) är ett utbildningskoncept där våra just nu 28 partnerskolor arbetar med en tydlig struktur i utbildningen. Och kraven märks hos eleverna eftersom de är mycket tydliga. Vi fokuserar på kvalitet genom hela utbildningen och lyckas tack vare vårt kravställande på eleverna och skolorna. Detta genererar en mycket högre kompetens på elteknikbranschens blivande medarbetare.

I Sverige finns det risk att det år 2025 kommer saknas över 100 000 yrkesutbildade.

> Läs rapporten från Skolinspektionen

Senaste inläggen

Kommentera